Print this page
Raport Deloitte 2013

Raport Deloitte 2013

 

Report został przygotowany na podstawie metodyki Deloitte, opracowanej z uwzględnieniem standardów zarządzania projektami, programami i portfelem projektów, zdefiniowanych przez Project Management Institute: Project Management Body of Knowledge (dla projektów), The Standard for Program Management (dla programów) i The Standard for Portfolio Management (dla portfela projektów).

Przedstawiono w nim korzyści zarówno ilościowe jak i jakościowe wynikające z przyjętego podejścia projektowego do koordynacji przygotowań Polski do Turnieju. Obrane podejście zostało oparte na dostosowanej do potrzeb przedsięwzięcia metodyki zarządzania projektami, programami i portfelem projektów (Metodyka PPM) i było wspierane przez wdrożone narzędzie informatyczne CA Clarity PPM.

W ramach przeprowadzonych analiz, oszacowano sumę wszystkich korzyści ilościowych na ponad 70,6 mln PLN. Korzyści jakościowe obejmowały przede wszystkim poprawę efektywności i skuteczności podejmowanych działań, ulepszenie procesów monitorowania i oceny wykonywanych zadań oraz zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia określonych celów wraz z podniesieniem jakości zrealizowanych wyników.

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją raportu Pobierz raport