Nawiązanie współpracy z Sanmargar Team Sp. z o.o.

Nawiązanie współpracy z Sanmargar Team Sp. z o.o.

Szanowni Państwo!

Firmy Premium Technology Polska Sp. z o.o. Sp.k. oraz Sanmargar Team Sp. z o.o.  nawiązały współpracę partnerską w obszarach przedsięwzięć doradczych i wdrożeniowych.

Przedmiotem współpracy jest wzajemne oferowanie autorskich produktów tj. rozwiązań do zarządzania danymi referencyjnymi i danymi podstawowymi (Metastudio DRM, Sanmargar CKK) oraz rozwiązań wspierających procesy zarządzania portfelem projektów inwestycyjnych.

Współdziałanie firm pozwoli na liczne synergie w pozyskaniu i realizacji projektów w obszarach Reference Data Management, Master Data Management, Data Quality, Project Portfolio Management oraz 'zarządzanie inwestycjami'.

Kontakt

Premium Technology Polska
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Łopuszańska 32
02-220 Warszawa
tel.: + 48 22 257 25 00
fax: + 48 22 257 23 00
e-mail: pt@premiumtechnology.pl