CA PPM

CA PPM

Usługi w zakresie wdrożenia
i utrzymania rozwiązania
CA Clarity PPM

Usługi CA PPM

Z uwagi na nasze duże doświadczenie we wdrożeniach i utrzymaniu rozwiązań opartych o CA PPM oferujemy naszym klientom szeroką gamę usług z wartością dodaną.

 

Nowe wdrożenia

Niezależnie od skali wdrożenia, środowiska docelowego (on premise/hosting), branży, czy też lokalizacji geograficznej, Premium Technology Polska dostarcza kompleksowych usług wdrożeniowych rozwiązania CA PPM. Wdrożenia realizowane są na bazie najlepszych praktyk wypracowanych podczas realizacji różnorodnych projektów dla naszych klientów w Polsce i poza granicami naszego kraju.

W uzasadnionych wypadkach, przed docelowym wdrożeniem proponujemy wdrożenia pilotażowe, których celem jest zapoznanie klienta z technlogią CA Clarity PPM oraz umożliwienie łatwiejszego zarządzania zmianą organizacyjną związaną z wdrożeniem.

 

Utrzymanie rozwiązania i migracje

Mamy duże doświadczenie w prowadzeniu utrzymania istniejących systemów CA PPM u naszych klientów. Prowadzimy także projekty migracji procesów zarzązania portfelem projektów z innych rozwiązań na CA PPM, a w szczególności migracji danych klienta o prowadzonych projektach do jednego systemu.

Często obszarem migracji są także procesy i technologia raportowania projektów lub całego portfela.

 

Diagnoza i optymalizacja

Duże doświadczenie w obszarze zarządzania portfelowego w organizacji pozwala nam prowadzić na życzenie klienta szczególnego rodzaju usługi diagnozy i rekomendacji zmian i usprawnień w istniejących rozwiązaniach, które przełożą się na oczekiwane rezultaty biznesowe.

Przykładem tego rodzaju diagnoz są:

  • maksymalizacja zwrotu z inwestycji w rozwiązania PPM, za pomocą przeglądu istniejących procesów zarządczych i konfiguracji systemu,
  • skrócenie czasu adaptacji użytkowników do nowego rozwiązania przez ocenę i stworzenie miar i narzędzi pozwalających szybko ocenić w jakim zakresie dane rozwiązanie jest już zasymilowane przez organizację. Ocena dokonywana jest zarówno na poziomie technicznym (zakres i jakość danych projektowych wprowadzonych do systemu) jak i socjologicznym (akceptacja dla rozwiązania wśród użytkowników),
  • przeglądy/audyty projektów w zakresie zgodności z metodykami i/lub najlepszymi praktykami,
  • przeglądy wydajności CA PPM podczas, których nasi konsultanci przeprowadzą analizę problemów z wydajnością oraz zaproponują wyklonalny plan działań prowadzących do zaspokojenia potrzeb użytkowników.

 

Integracja i rozszerzenia CA PPM

Tworzymy efektywne interfejsy do innych systemów klienta pozwalające wykorzystać maksymalnie potencjał CA PPM.

W zależności od potrzeb tworzymy także specyficzne moduły oprogramowania, adresujące specyficzne potrzeby klienta np. w zakresie zarządzania finansowego, obsługi lejka sprzedaży (ang. sales pipeline), szacowania metodą punktów funkcyjnych, itp.

 

Systemy raportowe

Raportowanie jest jedną z kluczowych funkcji porfelowych, a więc także CA PPM. Jak partner SAP mamy szczególne kompetencje w zakresie tworzenia efektynych rozwiązań raportowych dostarczających właściwe dane właściwym użytkownikom. Pozwala to łatwiej podejmować właściwe decyzje i stanowi o jednym z kluczowych czynników sukcesu wdrożenia CA PPM w organizacji.

Oferujemy projektowanie i rozwój portletów raportowych, światów Business Objects i raportów w technologiach Xcelsius i Crystal Reports.

 

Kontakt

Premium Technology Polska
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Łopuszańska 32
02-220 Warszawa
tel.: + 48 22 257 25 00
fax: + 48 22 257 23 00
e-mail: pt@premiumtechnology.pl