CA PPM

CA PPM

Usługi w zakresie wdrożenia
i utrzymania rozwiązania
CA Clarity PPM

Szkolenia CA PPM

Wszyscy nasi szkoleniowcy rekrutują się z doświadczonych konsultantów realizujących wdrożenia CA PPM. Dzięki temu przekazywana przez nich wiedza jest zawsze praktyczna i z pierwszej ręki, co szczególnie cenią nasi klienci.

Oferujemy szkolenia w 4 obszarach CA PPM.

 

Funkcjonalność CA PPM dla kluczowych użytkowników

Szkolenie obejmuje następującą tematykę:

 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie portfelem projektów
 • Zarządzanie zasobami projektowymi (materialnymi i ludzkimi)
 • Zarządzanie finansowmi projektó i portfela
 • Harmonogramowanie projektów
 • Zarządzanie procesami projektowymi
 • Zarządzanie inicjatywami

 

Konfiguracja CA PPM dla administratorów biznesowych

Szkolenie obejmuje następującą tematykę:

 • Administracja aplikacji
 • Konfiguracja i parametryzacja
 • Tworzenie procesów
 • Raportowanie
 • Model danych i hurtownia danych
 • Mechanizmy wymiany danych między systemami

 

Użytkowanie CA PPM dla użytkowników końcowych

 • Szkolenie obejmuje całośc zagadnień związanych z efektywnym użytkowaniem systemu CA PPM. Oparte jest na uzgodnionych scenariuszach użycia związanych bezpośrednio z procesami projektowymi i portfelowymi w organizacji klienta.

 

Użytkowanie Business Objects

Szkolenie obejmuje następującą tematykę:

 • Business Objects jako system raportowy CA PPM
 • Światy obiektów
 • Crystal Reports
 • Xcelsius

Kontakt

Premium Technology Polska
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Łopuszańska 32
02-220 Warszawa
tel.: + 48 22 257 25 00
fax: + 48 22 257 23 00
e-mail: pt@premiumtechnology.pl